Litvanya Konsolosluğu Hakkında

Litvanya Cumhuriyeti’ne seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamili kişiler bu ülkeye girebilmek için Litvanya vizesi almalıdır. Litvanya Cumhuriyeti Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Litvanya Cumhuriyeti’ne seyahat edecek Umuma Mahsus( Bordo pasaport) hamili kişiler (eğer pasaportlarında geçerli Schengen vizesi yoksa) kısa süreli (90 güne kadar) olan seyahatler için Litvanya Schengen vizesine başvurmalıdır.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hususi, Diplomatik veya Hizmet Pasaportu hamili kişiler, 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatleri için Litvanya vizesi başvurusunda bulunma mecburiyetinde değillerdir. 

Litvanya Cumhuriyeti’ne seyahat etmek isteyen kişiler kısa süreli (90 günü aşmayan)seyahatlere ilişkin vize başvurularını Litvanya Konsolosluğu, Litvanya Büyükelçiliği ve Litvanya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş Vize Başvuru Merkezleri ile Turizm/ Seyahat Acentelerine vize başvurusunda bulunabilirler. Ancak,  Litvanya vizesi ile karar mercii Litvanya Ankara Büyükelçiliği’dir. Uzun süreli (oturum, aile birleşimi, vb…..) seyahatlere ilişkin yapılacak olan vize işlemleri için doğrudan Litvanya Konsolosluğu’na veya Litvanya Büyükelçiliği’ne başvuru yapılabilir.   

Litvanya Vizesinden Kimler Muaftır?

- Hususi (Yeşil) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah veya Kırmızı) Pasaport hamili olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 180 günde 90 günü aşmayan seyahatleri için Litvanya vize işlemlerinden muaftırlar.

 - Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Litvanya Cumhuriyeti’ne giriş yapmak için Litvanya vizesi alma mecburiyetindedirler.   

Litvanya Schengen Vizesi Nedir?

Litvanya Cumhuriyeti, Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Litvanya Schengen Vizesi sahibi kişiler seyahatlerini Litvanya'dan başlatmak koşuluyla, Litvanya Schengen vizesi ile diğer Schengen ülkelerine de seyahat edebilmektedir.
Schengen vizesi, seyahat edilecek Schengen üyesi ülkede en fazla 90 gün kalma şansı tanımaktadır. Ancak Schengen vizesine ilk defa müracaat edecek kişilere (istisnai durumlar dışında) kısa süreli vize (1 hafta gibi) verilir ve bu süre daha sonraki seyahatlerde kademeli olarak arttırılarak 90 günlük süre tamamlanır. Vizenin kullanılma şekli ve Litvanya seyahatlerinin sıklığına bağlı olarak İlk aşamada verilen vize süresi açısından belirleyicidir. Ticari faaliyet gibi bazı durumlarda, kişilerin bu faaliyetlerini belgelemesi şartıyla, Litvanya’ya yapacakları ilk seyahatte normalden daha uzun süre ikamet edebilirler. 

Schengen vizesi; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, İspanya, İsveç ve İsviçre’de geçerlidir.

Litvanya Konsolosluğu Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Litvanya Cumhuriyeti’ne seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, vize için Litvanya Konsolosluğu’na ve Litvanya Büyükelçiliğine başvurmalıdır. Yalnız Konsolosluk ve Büyükelçilik vize başvurularını (istisnai durumlar hariç) birebir kabul etmemektedir. Dolayısıyla bu ülkeye kısa süreli (90 gün süreli) seyahat etmek isteyen kişiler vize müracaatlarını Litvanya Konsolosluğu, Litvanya Büyükelçiliği tarafından yetkilendirilmiş kurumlar ve Vize Danışma Merkezleri ile Turizm/Seyahat Acentelerine yapmalıdırlar.

Litvanya’ya uzun süreli (aile birleşimi, çalışma, eğitim, vb.....) sebeplerle seyahat edecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Litvanya'da 90 günden daha uzun süre konaklama durumlarına ilişkin (uzun süreli)  vize başvurusu yapmalıdır. Uzun süreli seyahatlere ilişkin vize başvuruları Litvanya Konsolosluğu’na ya da Litvanya Büyükelçiliği'ne doğrudan yapılabilir.(Bu bilgi vize başvurusu öncesinde Litvanya Konsolosluğu aranarak teyit edilmelidir.) Litvanya vizesi ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması konusunda yetkili mercii Litvanya Ankara Büyükelçiliği’dir. 

Litvanya Konsolosluğu Biyometri (parmak izi) İşlemi Nedir?

Litvanya seyahati için vize başvurusunda bulunan kişiler, vize işlemlerinin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için Litvanya Konsolosluğu’na ya da Litvanya Büyükelçiliği’ne giderek Vize Bilgi Sistemi (Visa Information System-VIS) aracılığı ile parmak izi taraması yaptırmalıdırlar. 

2014 yılının Eylül ayından bu yana Yunanistan, İtalya, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya  gibi birçok ülkede kullanılmaya başlanan biyometri işlemi ilk kez 2011 yılının Ekim ayında Afrika’da uygulanmıştır.

Litvanya Konsolosluğu Kimler Parmak İzi Vermez?

- Krallar, hükümdarlar ve birinci derece yakınları üye ülkelerin hükümetleri veya uluslararası organizasyonların resmi davetleri üzerine gerçekleştirdikleri seyahatlerde biyometri  işlemine tabi tutulmazlar.

- 12 yaşından küçük çocuklar biyometri işleminden muaftırlar.  

- Ülke ya da hükümet liderleri, ulusal bir yönetimin üyeleri ve onlarla birlikte seyahat eden eşleri, üye ülkelerin hükümetlerinin veya uluslararası organizasyonların resmi bir sebeple davet ettiği ülkelerin delegeleri bu seyahatleri için parmak izi taraması yaptırmak zorunda değildir. 

- Parmak izi taramasının yapılmasını engelleyici herhangi bir fiziki problemi bulunan kişiler biyometri işleminden muaf tutulurlar.  Bu engel durumlarında 10 parmaktan daha az sayıdaki parmağın izinin alınması mümkün ise, maksimum sayıda parmak izi alınır. Ancak parmak izi verilmesi önündeki engel geçiciyse, başvuru sahibini engelin ortadan kalkmasından sonra yapacağı ilk vize başvurusunda parmak izi taraması yaptırması zorunludur.    

Litvanya Konsolosluğu Biyometri Prosedürü Nedir?

-Fiziksel olarak parmak izi veremeyecek durumdaki kişiler engellerini destekleyen tıbbi rapor ibraz etmek zorundadırlar.

-Litvanya Konsolosluğu’na vize başvurusunda bulunan kişiler, biyometri işlemleri esnasında parmaklarında kesik, hasar ya da süs amacıyla yakılan kına bulunmamasına dikkat etmelidir. 

-Biyometri işlemi dijital bir parmak tarayıcı aracılığı ile ellerde bulunan tüm parmaklarının izinin alınması şeklinde uygulanır. Bu işlem gizlilik yasası çerçevesinde yapılmaktadır.  

Litvanya Vize Başvurularında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?

- Litvanya vize işlemlerinde kullanılacak pasaportta vizenin işlenebilmesi için en az 2 boş sayfa bulunmalıdır. Aksi durumda vize için müracaat eden kişiler pasaportlarını yenilemelidir. 

-Resmi tatiller vize işlemlerinin neticelendirilmesini etkilediğinden Litvanya Konsolosluğu’na vize başvurusunda bulunacak kişiler, vize başvuru işlemlerinin Litvanya ve Türkiye resmi tatillerine (Paskalya, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Noel, Yılbaşı / Yeni Yıl) denk gelip gelmediğine dikkat etmelidir 

 -18 yaşından küçük (Reşit olmayan) kişiler vize başvurularını ebeveynleri, yasal vasi ile birlikte ya da bu kişilerin iznini beyan eden noter tasdikli belge ile yapmalıdır. 

-Vize başvurusuyla ilgili herhangi bir durumda başvuru sahibi Litvanya Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilir.

- Litvanya Konsolosluğu vize işlemlerinde kullanılacak pasaport 10 yıldan eski olmamalıdır. 

- Litvanya vize işlemleri için sunulan seyahat belgesi (pasaport) Litvanya seyahatinin bitiminden 6 ay sonrasına kadar geçerliliğini korumalıdır. 

Duyurular

Litvanya Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda hizmet vermeyecek

Türkiye’de hizmet veren Litvanya temsilcilikleri Türkiye ve Litvanya’nın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötürü hizmetlerine deva...
2023-08-11 10:30:04

Litvanya vize başvurusunda bulunacak olan kişilerin dikkatine

Litvanya Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü Çalışma Saatleri Haftaiçi Pazartesi Perşembe olmak üzere 09.00 ila 12.00 saatleri ara...
2023-08-11 10:14:43

Litvanya Konsolosluğu Resmi Tatil Bildirgesi

Litvanya Başkonsolosluğu ve Litvanya Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi tatil günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Ba...
2018-11-05 17:43:49

litvanya ankara konsolosluğuna vize başvurusu yapacak olan kişilerin dikkatine

Litvanya Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Vize bölümüne başvuru yapacak olan kişilerin dikkatine! Litvanya Ankara Büyükelçiliği Vize bö...
2015-04-07 16:10:00
Tüm Duyurular